Logo AY Productions & Missberry s.r.o.
top
SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete na www.ay.sk, sú chránené v zmysle zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov „O ochrane osobných údajov“.

AY Productions, nepožaduje žiadne Vaše osobné údaje, ak ich neposkytnete dobrovoľnou registráciou, resp. vyplnením a odoslaním niektorého formulára za účelom využitia niektorej z ponúkaných služieb alebo zapojenia sa do súťaže. Na stránkach www.ay.sk sa môžete pohybovať slobodne, bez nutnosti prezradiť svoju osobnú identitu. V prípade, že nám pri využití niektorej nami ponúkanej služby alebo zapojenia sa do súťaže osobné údaje poskytnete, garantujeme ich maximálnu ochranu pred zneužitím a ich použitie výlučne pre potreby AY Productions. Zároveň vyhlasujeme, že Vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám.

AY Productions, Vás na Vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí z ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky Vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.