Logo AY Productions & Missberry s.r.o.
top
naše projekty
Systém pre povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. - Účinnosťou uznesenia vlády SR č. 491/2010 a 603/2010 pre obce, inštitúcie a organizácie patriace pod rezort štátnej správy zverejňovať na internete zmluvy, objednávky a faktúry súvisiace s nakladaním s majetkom štátu. Tento systém je priamo vyvinutý na tento účel.
Systém pre povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Účinnosťou uznesenia vlády SR č. 491/2010 a 603/2010 pre obce, inštitúcie a organizácie patriace pod rezort štátnej správy zverejňovať na internete zmluvy, objednávky a faktúry súvisiace s nakladaním s majetkom štátu. Tento systém je priamo vyvinutý na tento účel.
AYCon CMS - Web - Publikačný a ovládací nástroj pre správu web-stránok , e-obchodov, Intranetu a pod..
Systém poskytuje komfortný prístup k zmenám na web-prezentácii 24 h nepretržite odkiaľkoľvek na svete a bez nutnosti kontaktovať administrátora alebo tvorcu web-prezentácie.
Dynamické a vždy aktuálne web-stránky sú dnes veľkou devízov pri oslovovaní zákazníka.
AYCon CMS - Web
Publikačný a ovládací nástroj pre správu web-stránok , e-obchodov, Intranetu a pod..
Systém poskytuje komfortný prístup k zmenám na web-prezentácii 24 h nepretržite odkiaľkoľvek na svete a bez nutnosti kontaktovať administrátora alebo tvorcu web-prezentácie.
Dynamické a vždy aktuálne web-stránky sú dnes veľkou devízov pri oslovovaní zákazníka.
AYCon CMS - Server - Ovládací nástroj s web-rozhraním pre správu Servera na báze UNIX FreeBSD, (použiteľné aj v sieťach Windows)
použiteľnosť je mnohostranná ale najmä ako Firewall, Router, Shaper, FUP,  Trafik manažment počítanie prenesených dát, Email server, Web-server, Samba server
AYCon CMS - Server
Ovládací nástroj s web-rozhraním pre správu Servera na báze UNIX FreeBSD, (použiteľné aj v sieťach Windows)
použiteľnosť je mnohostranná ale najmä ako Firewall, Router, Shaper, FUP, Trafik manažment počítanie prenesených dát, Email server, Web-server, Samba server